Παραγωγή

Σε κτιριακές εγκαταστάσεις 1.200 τ.μ. και αποθηκευτικού χώρου 700 τ.μ. η εταιρεία ΕΛΤΡΟ Α.Ε. διαθέτει δεξαμενές 150 τόνων, 2 αυτόματες γραμμές ανεξάρτητης παραγωγής (σπορέλαιων και ελαιόλαδων) και ψυγεία συντήρησης.

Η εταιρία πραγματοποιεί συνεχόμενους ποιοτικούς ελέγχους σε συνεργασία με εγκεκριμένους φορείς & πιστοποιημένα χημεία τροφίμων, προκειμένου να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή ποιότητα για τους πελάτες της, πράγμα που αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες στρατηγικής της εταιρίας.

ΕΛΤΡΟ Παραγωγή